Het onderwerp van het vak Wiki was het schrijven van teksten.
Met nadruk, teksten die geplaatst worden op zogenaamde Wiki pagina’s zoals Wikipedia.

Dit vak werd ook weer afgesloten met een project.
In dit project was het de opdracht om via de website Wikispaces.com een Wiki op te zetten voor een doelgroep na keuze.
Ook dit project werd weer in groepsverband uitgevoerd.

Als onderwerp hadden wij gekozen voor De wereld van Sesamstraat.
Met een Wiki over de verschillende karakters van de straat.
Deze Wiki is nog te bekijken via de link http://dewereldvansesamstraat.wikispaces.com

 

dewereldvansesamstraat-home-350x181