Voor de voorstelling “Rotterdam Zuid Meets Tibet” mocht ik posters maken om de voorstelling aan te kondigen.

Rotterdam- Zuid meets Tibet is een project van Isis Geurts (21), een vierdejaarsstudent van de Bacheloropleiding Docent Dans van de Rotterdamse Dansacademie.
Het is een community arts project waarbij twee totaal verschillende doelgroepen voor het eerst met elkaar en met dans in aanraking komen: jongeren uit Rotterdam-Zuid, van wie de meesten nog nooit een dansles gevolgd hebben, en Tibetaanse monniken uit Noord-India. Zij zullen in oktober twee weken iedere dag intensieve danslessen krijgen, en samen zullen ze toewerken naar een dansvoorstelling van ongeveer 15 minuten. De voorstelling zal een combinatie zijn van hip hop en traditionele Tibetaanse dans en monnikendansen. Van het project, dat van begin tot eind wordt gefilmd, zal een documentaire gemaakt worden. Het onderwerp van het project, de voorstelling en de documentaire is ontmoeting. Dit project heeft als doel geld in te zamelen voor hun klooster, zodat jongeren daar onderwijs kunnen volgen.